Otwieramy nowy kierunek technik weterynarii !!!

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.
Perspektywy pracy:

  • lecznice dla zwierząt
  • zoo
  • laboratoria weterynaryjne
  • rzeźnie
  • zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka
  • gospodarstwa rolne i agroturystyczne
  • schroniska dla zwierząt
  • szkoły

Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.

Komentarze są wyłączone.