Plener plastyczny

 

IV   PLENER PLASTYCZNY

Dnia 12 VI 2015   odbył się po raz czwarty Plener Plastyczny pod hasłem „Sztuka łączy”
W plenerze uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych:  Gimnazjum nr1 w Sandomierzu, Gimnazjum  w Zawichoście , Gimnazjum w Baćkowicach, Gimnazjum w Łoniowie.
Pod okiem artystów P. Teodory Kwiatkowskiej – Pawełko, Jurija Sulimowa, Mariusza Pęgielskiego uczniowie wykonywali prace z malarstwa sztalugowego, pasteli i rysunku.
Ponadto warsztaty prowadzili :
– z układania kompozycji kwiatowych – torty kwiatowe  –  prof. Lidia Kosanowska
– obrazy kwiatowe –.prof.Alicja Aschenbrenner
– rysunek na szkle – uczennice  klasy III TAK Martyna Zajdlicz i Paulina Nowocień
Plenerowi towarzyszyła bardzo przyjemna atmosfera , pełna twórczych pomysłów i rozmów  o sztuce oraz jego oddziaływaniu na człowieka.
Patronat honorowy nad imprezą objęło Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.- P. Katarzyna Pisarczyk

Artystom i uczestnikom pleneru serdecznie dziękujemy
Organizatorzy:
Halina Skorupa
Lidia Kosanowska
Alicja Aschenbrenner
Magdalena Domaradzka