Spotkanie przy stole….

W dniu 19 października 2013 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się spotkanie pod hasłem: „ Spotkania przy stole – łączy nas chleb organizacja stoisk informacyjno – promocyjnych na temat PROW 2007-2013  z udziałem przedstawicieli szkół rolniczych”Szkołę naszą reprezentowali uczniowie: Ewelina Gajewska, Kinga Kowalska, Weronika Starzomska, Łukasz Żyła z opiekunem Małgorzatą Rak i panem dyrektorem Markiem Niedbałą.Podczas całodniowej imprezy uczestnicy mogli oglądać występy artystyczne zespołów ludowych, a także uczestniczyć w warsztatach na temat „Zrzeszanie się rolników jako element podnoszenia konkurencyjności, gospodarstw rolnych”Na boisku szkolnym dla uczestników przygotowana była grochówka wojskowa w kuchni polowej,a Nadleśnictwo Łowicz przygotowało do poczęstunku pieczonego dzika.