Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata obchodzimy w trzeci weekend września. Jest  to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie zbierają się w parkach, lasach itp. organizując zbiórkę odpadów wyrzucanych przez resztę społeczeństwa. Data sprzątania świata została wyznaczona na końcówkę września, gdyż zauważono ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata (16-18 września) odbywa się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Jej przesłanie to poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego wpływu na środowisko. W naszej szkole akcja Sprzątania Świata odbyła się 16.09.2016r. Wzięli w niej udział uczniowie klas: IBT, IIBT, IIIBT- sprzątając rozległe tereny przyszkolne  podczas lekcji wychowania fizycznego pod  opieką  nauczycieli : Pani Agaty Koszyckiej i Mirosława Hagdeja.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w akcji .

Komentarze są wyłączone.