WIZYTA PRACOWNIKÓW ARMIR W SZKOLE

23.05.2016 r. opiekunowie szkolnego koła Związku Młodzieży Wiejskiej zorganizowali spotkanie pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uczniami klas trzecich. Waldemar Maruszczak-Kierownik ARiMR oraz pracownik szkolący zapoznali naszych uczniów z zawiłościami dotyczącymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich( PROW 2014-2020).
Zaproszeni goście omówili zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Kierownik ARiMR zdefiniował podstawowe pojęcia oraz stwierdził, że program wkomponowany jest w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizmy wykorzystania środków unijnych, określanych jako cele unijnej strategii wzrostu ,,Europa 2020- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ’’.
Motywem przewodnim szkolenia były zagadnienia związane z możliwościami realizacji działania-Premia dla młodych rolników. Wsparcie w tym działaniu to środki finansowe w wysokości 100000 zł. , które beneficjent / uczeń może przeznaczyć na nowe budynki gospodarcze, nowe technologie, zakładanie plantacji wieloletnich, zakup maszyn, zwierząt gospodarskich i inne.
Wyżej określone środki finansowe mogą być dostępne po spełnieniu pewnych warunków między innymi: osoba ubiegająca się o to działanie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe/rolnicze , które nasi uczniowie zdobywają po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Szereg pytań zadawanych w trakcie spotkania świadczy o dużym zainteresowaniu programem oraz chęcią modernizacji gospodarstw naszych uczniów.

Komentarze są wyłączone.