Dzień Przedsiębiorczości

17 kwietnia 2013″ Dzień przedsiębiorczości” – jesteśmy już dziewiąty raz
w programie
W tym roku do projektu przystąpili uczniowie klas

  •  III technikum mechanizacji rolnictwa, technikum ogrodniczego, technikum  architektury krajobrazu
  •  II technikum ogrodnicze
  •  I technikum mechanizacji rolnictwa

Uczniowie tych klas na miejsce odbywania praktyk wybrali różne firmy z branży rolniczej, ogrodniczej, agroturystycznej, mechanicznej, oświatowej w których mogli obserwować prace na stanowiskach mechanika samochodowego, kierowcy, magazyniera, ogrodnika, stajennego, sprzedawcy, dyrektora, nauczyciela.

„Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.
„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.