Stacja meteorologiczna dla szkoły

W ramach współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oddział w Sandomierzu na terenie ogrodów przed szkołą została zamontowana stacja meteorologiczna. Urządzenie chociaż niewielkich rozmiarów posiada funkcje takie jak: pomiar temperatury, prędkość i kierunek wiatru, mierzenie wysokości opadu deszczu, stan zwilżenia liścia. Te parametry będą gromadzone w centrali firmy z Poznania, która koordynuje montaż takich stacji na terenie całego kraju, nawet przez wiele lat. Nasza Szkoła te dane będzie miała za darmo pod określonym adresem internetowym. W ramach zajęć praktycznych uczniowie będą mogli odczytywać te dane i analizować pod kątem określonych upraw. Ponadto nasza młodzież samą stację meteorologiczną będzie obsługiwała i konserwowała Cieszymy się, że kolejne urządzenie pomiarowe będzie służyć podniesieniu jakości pracy szkoły.