ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

W dniu  19 czerwca 2019 r  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego  2018/19. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała  dyrektor szkoły Pani Alicja Szatan , która przywitała gości , nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów .

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się :  Pan Marek Kwitek – poseł na Sejm RP , Pani Małgorzata Makowska – Brzychczyk – Dziekan  Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu UJK w Kielcach , Pan Robert Pytka – pełnomocnik p.dziekan  , Pani Anna Jońca , która reprezentowała KRUS – Oddział w Sandomierzu .

W części oficjalnej uroczystości  Pani dyrektor odczytała list od Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa  Ardanowskiego . List skierowany był do Dyrektorów , Nauczycieli , Wychowawców , Uczniów szkół rolniczych , Rodziców oraz Pracowników  administracji i obsługi i zawierał podziękowania za odpowiedzialną i sumienną pracę oraz życzenia udanego wypoczynku . Pani dyrektor dokonała  także podsumowania minionego już roku szkolnego , podziękowała nauczycielom za pracę i trud wychowawczy oraz złożyła życzenia – bezpiecznych i udanych wakacji !

Głos zabrał także Pan Marek Kwitek , który podkreślił sukcesy szkoły i jej uczniów oraz pogratulował osiągnięć .

Ważnym punktem oficjalnej części uroczystości było podpisanie porozumienia o  współpracy ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie z Wydziałem Zamiejscowym w Sandomierzu   UJK w Kielcach . Aktu podpisania dokumentu dokonały : ze strony ZSCKR – Pani dyrektor Alicja  Szatan , a wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu – Pani Małgorzata Makowska – Brzychczyk . To bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły , otwierające przed naszą szkołą i uczniami  nowe możliwości rozwoju .

Najlepsi uczniowie , którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem , odebrali je z rąk dyrektora szkoły i wychowawców klas . Klasa I LT – (technikum   weterynarii ) otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen w szkole . Uczniom należą się gratulacje i życzenia dalszych sukcesów !

Dyplomy , nagrody i podziękowania  otrzymali także uczniowie , którzy przez cały rok  aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły , wykazywali się inicjatywą , osiągali sukcesy w  olimpiadach , konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych i wielu innych przedsięwzięciach  .

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas : I LT , I HTD i II BT pod okiem nauczycieli – Pani Joanny Pastuszki , Pani  Iwony Stanek oraz Pana Marcina Kacy . Uczniowie przypomnieli jak minął bieżący rok szkolny , złożyli Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu  podziękowania za miniony czas i złożyli najlepsze życzenia na kolejny rok!!!

Uroczystość zakończyła się słowami : BEZPIECZNYCH , SŁONECZNYCH  i UDANYCH WAKACJI !