Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolniczym

W dniu 14.03.2013r. odbyło się spotkanie młodzieży wszystkich klas III Technikum i III OMR naszej szkoły z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy z Kielc p. Stanisławem Golmento. Tematem było „Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolniczym”.  Młodzież zapoznała się, w jaki sposób powinien wyglądać ogólny stan bezpieczeństwa gospodarstwa i prawidłowy stan techniczny budynków i maszyn rolniczych.