Dzień Przedsiębiorczości 2012

19 stycznia 2012 roku w ZSCKR odbył się Dzień Przedsiębiorczości, który w tym roku miał szczególny charakter. Stanowił podsumowanie VI edycji projektu „Moja firma w mojej gminie” a jednocześnie był finałem całego projektu, w którym nasza szkoła uczestniczyła od początku.
Prezentacja projektu poprzedzona była wywiadem jaki z liderami – uczniami kl. III Technikum Mechanizacji Rolnictwa (Krystianem Kargulem i Tomaszem Stępniem), z opiekunami (pp Małgorzatą Rak i Haliną Sender) oraz dyrektorem p. Markiem Niedbałą przeprowadziła redaktor z Radia Kielce p. Grażyna Szlęzak-Wójcik.
Pomysł działalności gospodarczej jaką w ramach projektu wygenerowali uczniowie to P.U. „u Kargula” – wypożyczanie narzędzi. Liderzy podkreślali że o wyborze rodzaju działalności w dużej mierze zdecydowały wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w ZSCKR, oraz możliwe do uzyskania w szkole dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Będą one atutami niezbędnymi w prowadzeniu wymarzonego przedsięwzięcia. Podczas panelu dyskusyjnego, opiekunowie i liderzy z satysfakcją wysłuchali komentarzy wygłaszanych przez zaproszonych gości: Starostwo Powiatowe w Opatowie (teren na którym zlokalizowana będzie firma) reprezentował pan Stanisław Olszański. Przedstawicielem Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu był wiceprezes pan Piotr Korpysz, a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu dr Janusz Suszyna. Wszyscy z uznaniem odnosili się do pomysłu uczniów, ich atrakcyjnej prezentacji multimedialnej, a specjalne gratulacje dotyczyły wysokiej lokaty jaką nasza szkoła uzyskała w VI edycji projektu: po pierwszym zadaniu zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej, a po drugim miejsce drugie w kraju i pierwsze wśród świętokrzyskich dwunastu szkół.

Uroczystość zakończyła się wystąpieniem koordynatora regionalnego pani Moniki Szwajcowskiej, która wręczyła certyfikaty dla szkoły, liderów i ich opiekunów oraz uczestników projektu. Przeprowadziła również quiz na temat przedsiębiorczości. Za posiadaną wiedzę w tym zakresie uczniowie otrzymali liczne nagrody.