Konkurs o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 22.03.2013r. w naszej szkole odbył się na szczeblu szkolnym V Ogólnopolski Konkurs o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorami jak co roku jest
Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1.Redakcja miesięcznika ogólnopolskiego „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”.
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Patronat:
Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba;
Patronat: Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański.
Brali w nim udział uczniowie klas III Technikum i niektórzy uczniowie z klas IV. Laureatem został Tomasz Stępień z klasy IV TM. W dniu 25.04.2013r. będzie reprezentował naszą szkołę w II etapie Konkursu w Warszawie.
II miejsce zajął Marcin Moroń , a III miejsce Rafał Wieczorek – obydwaj z klasy III TM.