Młody człowiek w XXI wieku

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim organizuje konkurs:

Młody człowiek w XXI wieku

Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w kraju i zza granicy. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie reprezentują:

  • Karolina Pawlik uczennica  kL. IV Technikum Architektury Krajobrazu
  • Edyta Kijania z kl. III Technikum Ogrodniczego
  • Edyta Pawlikowska uczennica kl. II Technikum Ogrodniczego

Opiekunem szkolnym jest Pani Halina Sender.