Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

27 września 2011 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce 5 uczniów klasy III technikum ogrodniczego wraz z opiekunem Małgorzatą Rak uczestniczyli w konferencji inaugurującej realizację projektu „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” w naszej szkole.

Projekt przygotuje merytorycznie i praktycznie uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poprzez udział w cyklu działań nakierowanych na promocję idei przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków biznesu na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Obejmie swym zasięgiem 2 regiony mianowicie – województwo świętokrzyskie oraz mazowieckie (podregion radomski).