Patroni Roku 2023

Od wielu lat polski Sejm i Senat ustanawiają patronów, którzy w ciągu kolejnych dwunastu  miesięcy inspirują do podejmowania różnych działań upowszechniających ich dorobek  lub upamiętniających ważne wydarzenia. Podążając za wskazanymi przez polskich  Posłów i Senatorów postaciami popularyzujemy wśród naszych uczniów wiedzę o nietuzinkowych Polakach, osobach godnych podziwu i wielkich patriotach.

Tym razem w naszej szkole powstała na ten temat infografika, która w bardzo ciekawy, interaktywny sposób opowiada o Patronach Roku 2023. Zapraszamy do obejrzenia!  

https://www.canva.com/design/DAFXr_rKbCA/HfofxT820dNGFae59hibIw/edit?utm_content=DAFXr_rKbCA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton