Projekt „Przedsiębiorcza młodzież” – wrzesień 2012

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Młodzież” uczniowie naszej szkoły w dniach 14-16 września 2012 r. uczestniczyli w konferencji rozpoczynającej warsztaty szkoleniowe. Spotkanie odbyło się w Zakopanem. Miejscem zakwaterowania i konferencji szkoleniowych była willa „Krzesanica” położona u stóp Giewontu.

W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech zakwalifikowanych szkół rolniczych. Celem konferencji było zapoznanie się uczestników, wymiana doświadczeń, uszczegółowienie celów i zadań realizowanego projektu. Z ramienia organizacji ZMW głos zabrała koleżanka Aleksandra Szymańska, krzewiąc idee i założenia organizacyjne związku.

W wolnym czasie uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i kulturą regionu. Podziwiali piękne i malownicze krajobrazy Tatr, degustowali regionalne produkty i potrawy. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy projektu odwiedzili biogazownię w Tranowicach w Republice Czeskiej. Wyjazd służył wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapoznaniu się z funkcjonowaniem łańcucha wytwarzania i dostaw biogazu rolniczego.

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci

 

 

Dzień czwarty