KONKURS Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zostanie zorganizowane wielojęzykowe dyktando.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin dyktanda

Organizator

Organizatorem dyktanda jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej  w Sandomierzu – Mokoszynie.  

Adresaci dyktanda

Dyktando jest skierowane do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej.

Cele dyktanda

-Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych,

-Motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy o krajach europejskich,

-Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

-Kreowanie postawy ciekawości otaczającego nas świata.

Termin

26 września 2022.

Zasady uczestnictwa

-Dyktando obejmuje języki angielski i niemiecki oraz dwa inne  języki Unii Europejskiej zapisywanie przy pomocy alfabetu łacińskiego,

-Dyktando ma formę tekstu z lukami,  które zostaną uzupełnione przez uczestników,

-Każda z klas w porozumieniu z wychowawcą lub nauczycielem języka obcego deleguje dwuosobową reprezentację,

-Reprezentanci klasy współpracują podczas pisania dyktanda,

-Reprezentanci klasy nie korzystają z telefonów komórkowych ani innych pomocy podczas pisania dyktanda,

-Zwyciężą reprezentanci, którzy popełnią najmniej błędów,

-Wyniki zostaną ogłoszone przez komisję konkursową w terminie do 30.09.2022,

-Wszelkie kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte przez komisję konkursową.

Komisja konkursowa

Joanna Pastuszka

Katarzyna Szustrow-Ramus

Kinga Dragan